Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tidplan för saneringen av Viskan

Saneringen av Viskan är ett tidsödande arbete. Bara att ta fram en skräddarsydd saneringsplan beräknas ta tre år. Därefter vidtar det praktiska saneringsarbetet som uppskattas ta cirka 10 år, och alltså pågå en bra bit in på 2030-talet

Projektet har i olika former pågått sedan 1998, då de första undersökningarna och utredningarna startade. Parallellt med det startade också en ansvarsutredning, för att försöka få klarhet i hur kostnaderna ska fördelas.

Viskan bedömdes vara så pass förorenad att det innebär allvarliga risker för människors hälsa och miljö.

Saneringen kommer att bli så dyr att det inte är rimligt att privata aktörer bekostar alla nödvändiga åtgärder. Staten kommer att betala merparten, medan resterande kostnader kommer att fördelas mellan kommun och inblandade industriverksamheter.

Senare startade också kompletterande undersökningar, en så kallad huvudstudie, och bedömning av risker, liksom en utredning av olika åtgärdsalternativ. En dagvattenutredning var slutförd 2018.

En mer detaljerad tidplan finns hos projektledningen och uppdateras kontinuerligt.

Schema över de olika åtgärderna.

Bildens innehåll finns även som text nedan.

Undersökning

Förstudie och huvudstudie 1998-2018

 • Undersökning, utredning
 • Ansvarsutredning
 • Finansiering
 • Kompletterande undersökningar
 • Riskbedömning
 • Utredning åtgärdsalternativ
 • Dagvatten utredning

Åtgärd

Förberedelser och genomförande 2018-2030

 • Ansvarsutredning, fortsättning
 • Finansiering, fortsättning
 • Kompletterande undersökningar, fortsättning
 • Riskbedömning, fortsättning
 • Utredning åtgärdsalternativ, fortsättning
 • Projektering
 • Tillståndsprövning
 • Utförande
 • Miljökontroll
 • Slutbeskitning

Åtgärdat objekt

Uppföljning, 2030 och framåt.

 • Miljökontroll, fortsättning
 • Resultatkontroll
 • Erfarenhetsåterföring

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tidplan för saneringen av Viskan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol