Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Störningar i miljön

Miljön omkring oss påverkas av många saker. De flesta störningar är vi människor orsak till. Det kan gälla buller från trafik, utsläpp till luft och vatten och användning och utsläpp av kemikalier. Det finns också gamla synder som finns kvar från den tid när vi inte var medvetna om hur vi påverkade miljön med vårt levnadssätt.

Om du eventuellt har klagomål gällande din boendemiljö, gå då in på sidan:

Klagomål vid störningar i boendemiljön

Luftkvalitetsmätningar

Luftkvaliteten i Borås följs genom regelbundna mätningar, detta är nödvändigt då dålig luftkvalitet kan påverka hälsa och miljö negativt. Miljöförvaltningen mäter bland annat halter av kvävedioxid och små partiklar på Kungsgatan.

Buller i utomhusmiljön

Vår livsmiljö påverkas av buller som kan vara störande för oss människor. Det kommer från vägtrafik, tåg och olika typer av verksamheter .

Det finns krav på att större kommuner regelbundet ska beräkna buller från vägar och järnvägar. Den senaste beräkningen för Borås gjordes år 2012.

Förorenade områden

Runt om i Sverige finns det tusentals förorenade områden, ofta en rest från den tid Sverige hade många industrier. Även Borås har områden med höga halter av till exempel och tungmetaller, i såväl vatten som i mark. Föroreningarna kan till exempel ha sitt ursprung från den omfattande textilindustri vi en gång hade i Borås. Var förorenade områden finns i Borås har inventerats översiktligt, och det tas hänsyn till detta i den fysiska planeringen.

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Störningar i miljön

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender