Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Störningar i miljön

Miljön omkring oss påverkas av många saker. De flesta störningar är vi människor orsak till. Det kan gälla buller från trafik, utsläpp till luft och vatten och användning och utsläpp av kemikalier. Det finns också gamla synder som finns kvar från den tid när vi inte var medvetna om hur vi påverkade miljön med vårt levnadssätt.

Om du eventuellt har klagomål gällande din boendemiljö, gå då in på sidan:

Klagomål vid störningar i boendemiljön

Buller i utomhusmiljön

Vår livsmiljö påverkas av buller som kan vara störande för oss människor. Det kommer från vägtrafik, tåg och olika typer av verksamheter .

Det finns krav på att större kommuner regelbundet ska beräkna buller från vägar och järnvägar. Den senaste beräkningen för Borås gjordes år 2012.

Förorenade områden

Runt om i Sverige finns det tusentals förorenade områden, ofta en rest från den tid Sverige hade många industrier. Även Borås har områden med höga halter av till exempel och tungmetaller, i såväl vatten som i mark. Föroreningarna kan till exempel ha sitt ursprung från den omfattande textilindustri vi en gång hade i Borås. Var förorenade områden finns i Borås har inventerats översiktligt, och det tas hänsyn till detta i den fysiska planeringen.

Luftmätningar

Luftkvaliteten påverkas mest av fordonstrafik och förbränning. Miljöförvaltningen mäter bland annat halter av kvävedioxid och små partiklar i luften på Kungsgatan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Störningar i miljön

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol