Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Iskörning med motorfordon

Att köra fordon på en isbelagd sjö är enligt terrängkörningslagen tillåtet. Däremot kan det vara förbjudet enligt annan lagstiftning. Det kan vara förbjudet enligt skydds­föreskrifter för vattenskyddsområde eller bestämmelserna för naturskyddsområden.

 • Man får inte störa djurliv eller närboende med sin iskörning.
 • Motortrafik som körs på vägar och ytor som saknar en reglerad hastighet ska hålla en hastighet på högst 70 kilometer i timmen.
 • Fotgängare och skridskoåkare har företräde vid möte.
 • Högerregeln gäller för terrängkörning.
 • Om man skulle köra på någon eller något, och det räcker med att man hastigt kör förbi en skridskoåkare, och orsakar skada genom att personen ramlar kan man fällas för vårdslöshet i trafik.

Vattenskyddsområde

Enligt skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde är det förbjudet att framföra ett fordon som är bensin- eller dieseldrivet på isbelagd sjö inom primär och sekundär skyddszon. Etanolfordon räknas också som bensindrivet fordon.

Exempel på sjöar som ligger inom den primära eller sekundära zonen i Borås för vattenskyddsområdet:

 • Öresjö
 • Stora Tosserydssjön
 • Lilla Tosseredssjön
 • Marsjön
 • Ärtingen
 • Kärrasjön
 • Trolltjärn
 • Dammen (vid Ärtingen)
 • Iglasjön
 • Karlströms damm
 • Kvarndammen

En del mindre sjöar inom primär och sekundär skyddszon är inte uppräknade. För att ta reda på vilken skyddszon en sjö ligger inom kan du kontakta Miljöförvaltningen.

Tänk på att primär och sekundär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde även finns i Ulricehamns kommun. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamn för att få reda på vilka sjöar som berörs av förbud.

Naturreservat

Det finns naturreservat som ligger i anslutning till sjöar inom Borås Stad. Det innebär att det finns restriktioner med att framföra ett motorfordon.

Några naturreservat med restriktioner:

 • Rya åsar
 • Mölarp
 • Sundholmen
 • Storsjön
 • Vänga mosse
 • Tränningen

Mer information hittar du på sidor om naturreservat.

Tänk på!

Det finns försäkringsbolag som inte har något försäkringsskydd vid terrängkörning. Om olyckan skulle vara framme och fordonet går igenom isen kommer du att få stå för alla kostnader för räddningsarbetet. Om det blir läckage kan du få stå för saneringskostnaderna. Du kan också vara skyldig till ett miljöbrott.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Iskörning med motorfordon

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol