Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vattenskoter- och båtkörning

Lagligheten

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning om användning av vattenskoter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SFS 1993:1053). I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet.

Inom Borås Stad finns inga allmänna farleder och Länsstyrelsen har inte beslutat om undantag från det generella förbudet. Det innebär att det finns ett generellt förbud mot att köra vattenskoter på sjöar inom Borås Stad.

Vid överträdelse

Det är polisen som ska kontaktas om brott mot förbud mot vattenskoteråkning sker. När det gäller brott mot skyddsföreskrifterna inom vattenskyddsområdena kan både Miljöförvaltningen och polis kontaktas. Miljöförvaltningen har tillsyn över att vattenskyddsföreskrifterna följs.

Vattenskyddsområde

Enligt skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde får bensindrivna båtmotorer, som används för framdrivning inom primär och sekundär skyddszon, inte vara av tvåtaktstyp. Även trafik med sjöflyg är förbjuden inom primär och sekundär skyddszon.

Exempel på sjöar som ligger inom den primära eller sekundära skyddszonen i Borås Stad för vattenskyddsområdet listas nedan:

 • Öresjö
 • Stora Tosserydssjön
 • Lilla Tosseredssjön
 • Marsjön
 • Ärtingen
 • Kärrasjön
 • Trolltjärn
 • Dammen (vid Ärtingen)
 • Iglasjön
 • Karlströms damm
 • Kvarndammen

En del mindre sjöar inom primär och sekundär skyddszon är inte uppräknade. För att ta reda på vilken skyddszon en sjö ligger inom kan du kontakta Miljöförvaltningen.

Tänk på att primär och sekundär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde även finns i Ulricehamns kommun. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamn för att få reda på vilka sjöar som berörs av förbud.

Naturreservat

För skydd av fågellivet har Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelat förbud att, från den 1 april till och med 15 juli, uppehålla sig på eller närmare än 100 meter från stränderna av öarna Stora Manö, Fågelö, Lilla Granviksön och Pinkö i Frisjön samt Lomö i Svansjön. Det är under samma tid även förbjudet att beträda Fläskö och Risö i Frisjön.

Vill man läsa mer om vilka områden som är beslutade som reservatsområden och vilka restriktioner som gäller kan du kontakta Miljöförvaltningen. Mer information finns på sidorna om naturreservat.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vattenskoter- och båtkörning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol