Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mätning av luftföroreningar

De samlade resultaten av mätningar av luftföroreningar i Borås och dess samverkanskommuner finns att läsa i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2019PDF.

Om mätningarna

I Borås sker kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten i en mätcontainer placerad vid Stadshuset på Kungsgatanlänk till annan webbplats. Det som mäts är partiklar i storleken 10 miljondelar av en meter eller mindre, samt halter av kvävedioxid. Kontinuerlig övervakning av partiklar och kvävedioxid genomförs då dessa är vanligt förekommande ämnen som i låga halter har negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Under rubrikerna Partiklar (länk) och Kvävedioxid (länk) hittar du diagram med den senaste mätdatan från Kungsgatan.

Mätningar av andra luftföroreningar sker också emellanåt med mätpunkter utspridda i kommunen.

Mer information

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information kring luftföroreningar och dess miljöpåverkan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-11-19 08.43

Ändrad av:

Dela sidan: Mätning av luftföroreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol