Meny

Meny

Natur och miljö

En levande natur och en frisk miljö är viktigt för allas välbefinnande. Både för oss och för kommande generationer. Naturen ger oss ett rikt friluftsliv med olika naturmiljöer, både på land och på vatten.

Natur

Här hittar du bland annat information om naturreservat och andra värdefulla om områden som är skyddade. Du kan också anmäla intresse för att ha bikupor på din mark eller om du har mark som behöver betas.

Här kan du också söka bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond om du vill genomföra en naturvårdsåtgärd på din fastighet.

Störningar i miljön

Här hittar du bland annat information om de mätningar av luftföroreningar och buller som Miljöförvaltningen genomför.

Miljömål

Här hittar du information om Borås Stads arbetet för att nå globala, nationella, regionala och lokala miljö- och hållbarhetsmål.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-01 17.21

Ändrad av:

Dela sidan: Natur och miljö

g q n C

p

Kontakt