Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Koldioxidbudget för Borås

Den 13 december 2019 tog Borås Stads kommunfullmäktige beslut om en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten, som är baserad på Förenta Nationernas internationella klimatpanels rapport från hösten 2018, är satt så att den totala maximala mängden växthusgaser som kommunen får släppa ut framöver inte bidrar till en global uppvärmning över 1,5 till 2 grader Celcius jämfört med förindustriell tid. Koldioxidbudgeten för Borås, och även andra koldioxidbudgetar för andra kommuner i Sverige och andra länder, visar att utsläppsutrymmet är starkt begränsat och med nuvarande utsläppsnivå har världen (och Borås) inte ens 10 år kvar innan budgeten är förbrukad. Bedömningen är att våra koldioxidutsläpp måste minska med cirka 16 procent varje år för att ha en möjlighet att nå klimatmålet.

Borås Stad behöver utifrån detta underlag se över olika områden som orsakar utsläpp för att komma fram till hur utsläppen kan minskas. Det gäller områden som till exempel energianvändning, tjänsteresor, byggprocesser och inköp. Koldioxidbudgeten har kopplats ihop med nya arbetssätt och under 2020 kommer Borås Stads energi- och klimatstrategi revideras och koldioxidbudgeten kommer att ligga till grund för revideringen.

Mer information finns att läsa i rapporten: Koldioxidbudget för BoråsPDF.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Koldioxidbudget för Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol