Meny

Meny

Miljö

Miljön omkring oss påverkas av många saker. De flesta är vi människor orsaken till. Det kan gälla buller från trafik, utsläpp till luft och vatten och användning av kemikalier. Det finns också gamla synder som finns kvar från den tid när vi inte var medvetna om hur vi påverkade miljön med vårt levnadssätt.

Om man är medveten om problemen kan alla var med och förbättra vår omgivning och ge bättre förutsättningar för kommande generationer.

Borås Stads miljömålsarbete

Borås Stads interna miljömålsarbete och jämförelser med andra kommuners miljöarbete presenteras här.

Luft

Luftkvalitén påverkas mest av fordonstrafik och förbränning. Miljöförvaltningen mäter bland annat partiklar i luften på Kungsleden.

Buller

Vår livsmiljö påverkas av buller som kan vara störande för oss människor. Det kommer från vägtrafik, tåg och olika typer av verksamheter .

Det finns krav på att större kommuner regelbundet ska beräkna buller från vägar och järnvägar. Den senaste beräkningen för Borås gjordes år 2012.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-01-16 11.05

Ändrad av:

Dela sidan: Miljö

g q n C

p

Kontakt