Meny

Meny

Trafikbuller

Borås Stad kartlade bullersituationen år 2012 och har därefter tagit fram bullerkartor som visar hur mycket eller lite det bullrar från trafiken, både från fordon och tåg.

Alla städer som har fler än 100 000 invånare är skyldiga att tillhandahålla bullerkartor samt ta fram ett åtgärdsprogram som visar hur bullret ska minska. Det pågår redan en mängd olika projekt och arbeten som går i linje med målet att minska bullret.

Staden tog fram en Bullersaneringsplan 2003. Som fastighetsägare kan du söka bidrag till åtgärder mot buller. Alla fastigheter som ligger i området med 65 dBA ekvivalent eller mer har rätt att söka bidraget. Det har tidigare gjorts åtgärder på/vid fastigheter med över 70 dBA.

Bidrag till åtgärder kan sökas på Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-09-04 12.17

Ändrad av:

Dela sidan: Trafikbuller

g q n C

p

Kontakt