Meny

Meny

Bullerkartläggning

Under 2012 kartlade Borås Stad omgivningsbuller som orsakas av väg och järnväg. Kommuner som har fler än 100 000 invånare ska enligt EU-direktiv (2002/49/EG) göra denna kartläggning.

Beräkningarna finns redovisade på kartor:

Buller från vägtrafiklänk till annan webbplats
Buller från järnväglänk till annan webbplats

Kartorna visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2012, utomhus vid fasad. Befintliga bullerskydd såsom bullervallar och bullerplank har tagits med i beräkningarna medan eventuella enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är med i beräkningen. Det gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå än den som visas i kartan. Inga bullerskydd utmed järnvägsspåren finns med i beräkningarna.

Kartläggningen ligger till grund för Borås Stads rapport för åtgärder mot buller 2013-2017PDF.

Rapport Bullerkartläggning 2012PDF

Åtgärder mot buller

Det finns möjlighet att söka bidrag för åtgärder mot trafikbuller hos Tekniska nämnden.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-12-20 11.05

Ändrad av:

Dela sidan: Bullerkartläggning

g q n C

p

Kontakt