Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Mätning av luftföroreningar

I Borås sker mätningar av luftkvaliteten från en mätstation placerad vid Stadshuset på Kungsgatan (länk till karta) Länk till annan webbplats.. Det som mäts är partiklar i storleken 10 miljondelar av en meter eller mindre, samt halter av kvävedioxid. Kontinuerlig övervakning av partiklar och kvävedioxid genomförs då dessa är vanligt förekommande ämnen som i låga halter har negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Under rubrikerna Partiklar och Kvävedioxid hittar du diagram med den senaste mätdatan från Kungsgatan.

Mätningar av andra luftföroreningar sker också emellanåt med mätpunkter utspridda i kommunen.

De samlade resultaten av mätningar av luftföroreningar i Borås och i samverkanskommunerna finns att läsa i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information kring luftföroreningar och dess negativa miljö- och hälsopåverkan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mätning av luftföroreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol