Meny

Meny

Mätning av luftföroreningar

De samlade resultaten av mätningar av luftföroreningar i Borås och dess samverkanskommuner finns att läsa i luftvårdsförbundet Luft i Västs årsrapport 2017.länk till annan webbplats

Om mätningar

Punktmätningar sker kontinuerligt i mätcontainer med en stoftmätare vilken mäter partiklarlänk till annan webbplats som är 10 um (miljondels meter) stora. Containern är placerad vid Stadshuset på Kungsgatanlänk till annan webbplats (PM10).

Resultat för mätningar under 2017 redovisas i ett diagram för partiklaröppnas i nytt fönster.

De senaste mätningarna för 2018 redovisas i ett separat diagram för partiklaröppnas i nytt fönster.

Punktmätningar sker även av andra luftföroreningar i varierande omfattning med mätpunkterna utspridda i kommunen. Senaste mätkampanjen genomfördes i februari månad 2012. Resultatet går att läsa i rapporten Luftmätningar av NO2 i Borås, februari 2012länk till annan webbplats

Mellan 1988 och 2014 mättes luftföroreningar ovan tak sträckan mellan Fullmäktigehuset och Pallashuset. Resultat mätt som årsmedelvärden för åren 1988 till 2014 redovisas i ett diagram.

Mer information

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information kring luftföroreningar och dess miljöpåverkan.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-01 15.22

Ändrad av:

Dela sidan: Mätning av luftföroreningar

g q n C

p

Kontakt