Meny

Meny

Partiklar

Det kan finnas både naturliga och antropogena (människoskapade) partiklar i luften. Naturliga källor är bland annat damm och havssalt, medan de antropogena kommer från från trafiken, industrier och vedeldning. I Västra Götaland består de ofta av saltpartiklar som blåser in från havet.

Partiklar kan orsaka dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar såväl som lungsjukdomar. Befolkningen i större städer riskerar en förkortad livslängd med flera månader i och med en ökad exponering av partiklar.

Partiklar i storleken 10 miljondelar av en meter (mikrometer, PM10) mäts kontinuerligt på Kungsgatan i centrala Borås. Halterna är som högst under torra vårvinterdagar på grund av dubbdäckens slitage på vägbanan samt dålig omblandningen av luften. Luftproblematiken är ofta relaterad till stadsstorlekar, större städer har generellt större problem med partiklar i luften på grund av bland annat mer trafik. Borås och andra städer i Västra Götaland har relativt bra luft partikelmässigt i förhållande till andra jämförstora städer i världen. Det beror på att nederbörden oftast är större här, nederbörden binder de skadliga partiklarna så att det inte virvlar runt och hamnar i lungor och luftvägar.

Miljökvalitetsnorm

PM 10ug/m3Högsta antal överskrid./årPM 2,5ug/m3
Dygn5035Mål årsmedel tom 201425
Kalenderår40 Årsmedel 2015-20

Miljökvalitetsmål

 

PM10

PM2,5

Dygn

30

25

Kalenderår

15

10

Når vi miljökvalitetsmålet?

Målet överskrids främst i gatumiljö och längs med trafikleder, men även i områden med hög andel av småskalig vedeldning.

Borås klarar målen "normala" vintrar. 2017 var årsmedelvärdet 14 ug/m³ för PM10 och sex dygn var över miljökvalitetsnormen på 50 ug/m³ dygnsvärde. Miljökvalitetsnormen får överskridas högst 35 gånger över ett år.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-23 14.09

Ändrad av:

Dela sidan: Partiklar

g q n C

p

Kontakt