Meny

Meny

Vatten

Försurningen av mark och vatten är ett av de största miljöproblemen i kommunen. Försurningen leder bland annat till att olika typer av växter och djur minskar. I Borås har vi störst problem i den västra delen av kommunen. I den östra delen finns kalkrika marker som står emot försurningen bättre. 

Senast ändrad: 2017-01-04 14.37

Ändrad av:

Dela sidan: Vatten

g q n C