Meny

Meny

Kalkning

Kalkning är ett sätt för att dämpa försurningen i våra vattendrag och sker med båt, helikopter eller direkt från kalkbilen. Park- och skogsavdelningen ansvarar för kalkningsverksamheten i kommunen. Vi följer Länsstyrelsen i Västra Götalands kalkningsplan och sköter kalkningen i:

  • Borås Stad
  • Bollebygds kommun
  • Vissa vatten som ligger i Herrljunga, Härryda, Kungsbacka, Mark, Svenljunga, och Vårgårda.
  • Lygnerns, Sävens, Frisjöns och Storsjöns avrinningsområden.

Hur ofta kalkar vi?

Sjö- och våtmarkskalkning sker årligen eller vartannat år. Målet med kalkningen är att vattenkvaliteten ska vara så bra att det inte blir skador på växter och djur.

Hur kontrollerar vi vattnets kvalitet?

  • Vattenprover. Nackdelen är att provet visar ett ögonblicksvärde.
  • Elfiske sker i en del åar. Vid elfiske bedövas fisken med ström. Genom att se vilka arter och vilka åldersklasser som finns går det att se om vattenkvaliteten är bra.
  • Olika vattenlevande djur (bottenfauna) har olika miljökrav. Många insektslarver lever flera år i vatten innan de blir till vuxna insekter. De arter och antal som hittats visar hur vattenkvaliteten varit de senaste åren.
  • Provfiske i sjöar används inte regelbundet. Provfisket visar om det finns problem att föröka sig i försurade vatten.

Senast ändrad: 2019-01-09 08.29

Ändrad av:

Dela sidan: Kalkning

g q n C