Meny

Meny

Miljömål

Miljömål och miljöpolicy för Borås Stad

Borås Stads miljömålPDF (2018-2021) och Borås Stads miljöpolicyPDF är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018. Miljömålen ska bidra till ett gott liv för alla som bor och verkar idag och för kommande generationer i Borås kommun. I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013–2016”, beslutat av Kommunfullmäktige i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvis uppnådda. Med de nya målen utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete.

Borås Stads Energi- och klimatstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innehåller en framtidsbild där energi och fysisk planering kopplas ihop. Framtidsbilden har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads översiktsplan. I strategin finns också mål för minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering som har målår 2020.

Borås Stad har som mål att alla förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med miljöledningöppnas i nytt fönster i sina verksamheter och alla anställda samt politiker ska gå en miljöutbildning. Förskolor, skolor och gymnasier arbetar med miljöledning genom utmärkelsen/certifieringen Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljörapport

Förvaltningarna och bolagens miljömålsarbete sammanställs i samband med tertial- och årsredovisning, analyseras och presenteras dels i sammandrag i Kommunstyrelsens årsredovisning men också i en egen miljörapport. Denna hittar du på länken nedan;

Miljörapport för Borås Stad 2017 – goda exempel på miljömålsarbetet 2013-2017PDF

Externa granskningar, jämförelser och samarbeten

Externa granskningaröppnas i nytt fönster och samarbetenöppnas i nytt fönster inom miljö, och hållbarhet bidrar också till att vårt miljöarbete utvecklas. 

Klimatväxling

Borås Stad arbetar med klimatväxling sedan 2013 för att styra mot en fossilbränslefri organisation. Det innebär att verksamheterna använder 1.50 kr/kg koldioxid som släpps ut från tjänsteresor med flyg och bil för miljöåtgärder i den egna verksamheten. Syftet är att motivera till att styrdokumentet Riktlinjer för resor följs, men också ge möjlighet till att kompensera i de fall riktlinjerna inte kan följas. Exempelvis för nödvändiga flygresor eller när egen bil använts i tjänst. Den avgift som motsvarar 2016 års resor möjliggör åtgärder 2018.

Flygbild över Borås centrum

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-15 15.01

Ändrad av:

Dela sidan: Miljömål

g q n C

p

Kontakt