Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljömål

Miljömål och miljöpolicy för Borås Stad

Borås Stads miljömålPDF (2018-2021) och Borås Stads miljöpolicyPDF är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018. Miljömålen ska bidra till ett gott liv för alla som bor och verkar idag och för kommande generationer i Borås kommun. Borås Stads miljömål uppdateras vart fjärde år och syftet är att se till att miljöarbetet inom organsiationen är aktuell, utifrån de förutsättningar och den kunskap som finns.

Borås Stads Energi- och klimatstrategiPDF innehåller en framtidsbild där energi och fysisk planering kopplas ihop. Framtidsbilden har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads översiktsplan. I strategin finns också mål för minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering som har målår 2020.

Borås Stad har som mål att alla förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med miljöledningöppnas i nytt fönster i sina verksamheter och alla anställda samt politiker ska gå en miljöutbildning. Förskolor, skolor och gymnasier arbetar med miljöledning genom till exempel certifieringen Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årlig miljörapport

Förvaltningarna och bolagens miljömålsarbete sammanställs i samband med tertial- och årsredovisning, analyseras och presenteras dels i sammandrag i Kommunfullmäktiges årsredovisning men också i en egen miljörapport. Den senaste miljörapporten hittar du på länken nedtill.

Borås Stads miljörapport 2019PDF

Externa granskningar, jämförelser och samarbeten

Externa granskningaröppnas i nytt fönster och samarbetenöppnas i nytt fönster inom miljö, och hållbarhet bidrar också till att vårt miljöarbete utvecklas. 

Klimatväxling

Borås Stad arbetar med klimatväxling sedan 2013 för att styra mot en fossilbränslefri organisation. Det innebär att verksamheterna använder 1,50 kronor/kilogram koldioxid som släpps ut från tjänsteresor med flyg och bil för miljöåtgärder i den egna verksamheten. Syftet är att motivera till att styrdokumentet Riktlinjer för resor följslänk till annan webbplats, men också ge möjlighet till att kompensera i de fall riktlinjerna inte kan följas, exempelvis för nödvändiga flygresor eller när egen bil använts i tjänst.

Flygbild över Borås centrum
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-03 11.09

Ändrad av:

Dela sidan: Miljömål

g q n C