Meny

Meny

Externa granskningar av miljöarbetet

Externa granskningar och ranking av Borås Stads miljöarbete bidrar till att vi utvecklar arbetet.

Aktuell hållbarhets kommunrankinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borås Stad kom på plats 28 i 2018 års ranking av Sveriges kommuner.

Rankningen baseras främst på deras egen kommunenkät där frågorna varierar mellan åren. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Aktuell hållbarhets indikatorer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås Stad är medlem i Hållbar Utveckling Väst som har en jämförelse av medlemskommunernas miljöarbete: Miljöindikatorer KommunnätverketPDF

Borås Stad är medlem i Sveriges ekokommuner som har en jämförelse av medlemskommunernas miljöarbete: Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler externa granskningar:

Solcellstoppen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatanpassning 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöfordonsdiagnoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelfrämjandets kommunvelometer 2017öppnas i nytt fönster

Sveriges friluftskommun 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala naturreservat 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SHIFT hållbara transporter 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfall Sverige: Hushållsavfall i siffror 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-09 16.16

Ändrad av:

Dela sidan: Externa granskningar av miljöarbetet

g q n C

p

Kontakt