Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads naturvårdsfond

År 2007 bildades Borås Stads naturvårdsfond. Syftet med fonden är att utveckla naturvårdsarbetet i kommunen med hjälp av aktiva insatser från såväl enskilda som föreningar, företag och Borås Stad. Sen fonden startade har över en miljon kronor betalats ut till olika naturvårdsprojekt. Bidrag har bland annat beviljats för restaurering av betesmarker, biotopvård i vattendrag, beskärning av skyddsvärda träd och biodling.

Vill du söka bidrag för naturvårdsåtgärder?

Ansök om bidrag ur naturvårdsfonden genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till: Miljöförvaltningen, 501 80 BORÅS, alternativt via e-post till miljo@boras.se.

Bidrag kan ges till

 • föreningar och enskilda för naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaureringsåtgärder
 • naturvårdsavtal med markägare för bevarandeåtgärder
 • informationsinsatser som främjar naturvården
 • små naturvårdsprojekt för en viss naturtyp där annan finansiering saknas
 • kommunens egenfinansiering i naturvårdsprojekt som fått statligt eller annat stöd
 • konkreta naturvårdsåtgärder som kommunen kan genomföra för bevarande, återställande, skötsel och förvaltning av naturområden och naturvärden men där dessa ligger utanför den löpande driftverksamheten

Bidrag ur fonden kan inte lämnas till redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier.

Beslut om bidrag fattas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en särskild beredningsgrupp. Beredningsgruppen bestående av en representant vardera för Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt Naturskyddsföreningen i Borås.

Mottagare av fondmedel ska redovisa användningen av bidraget till Miljö- och konsumentnämnden i samband med slutredovisning av projektet.

Bidrag till naturvårdsfonden

Naturvårdsfonden finansieras dels genom anslag från Borås Stad och dels genom gåvor från enskilda, företag och föreningar. Vill du som företag eller privatperson donera pengar till naturvårdsfonden går det att ge ett bidrag genom att sätta in pengar på Borås Stads bankgiro 991-1025. Märk insättningen Miljöförvaltningen naturvårdsfonden.

Ansök om bidrag från naturvårdsfonden via blanketten nedan. 

l

Självservice

Ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden

Informationsfolder om naturvårdsfonden

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-05 17.06

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads naturvårdsfond

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder