Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Naturvårdsprojekt

I Borås har vi många olika lokala naturvårdsprojekt (LONA) som medfinansieras av Naturvårdsverket. Projekten kan drivas både av kommunen och ideella föreningar.

Ansökan om bidrag

Borås Stad samordnar ansökan om bidrag. Ansökningarna ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 december varje år. Kontakta kommunbiologen i god tid om du har en bra projektidé. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns det mer information vad som gäller kring LONA.

Pågående LONA-projekt i Borås

Avslutade projekt i Borås kommun

 • Vårt värdefulla vatten – Viskan (2016-2017)
 • Naturdatabasen (2015-2017)
 • Större vattensalamander (2015-2017)
 • Stormusslor (2015-2017)
 • Kolbränningen (2015-2017)
 • Informationssatsning skyddsvärda träd (2014-2016)
 • Naturvårdsprogram (2014-2016)
 • Urbanbees – vildbiutställning (2014-2015)
 • Vildbin Bråt (2014-2015)
 • Ängssvampar (2013-2015)
 • Vildbin och småfjärilar på ängsmark (2013-2015)
 • Storsjön (2012-2016)
 • Kypegårdens utemiljö (2012-2014)
 • Fågeltorn vid Skalle (2011-2014)
 • Borås friluftsguide (2010-2014)
 • Fladdermus (2010-2012)
 • Vänga mosse (2006-2010)
 • Hasselmus (2006-2010)
 • Naturvärden vid Borås golfbana (2006-2009)
 • Fler bin i Borås (2005-2008)
 • Kråkered (2005-2008)
 • Osdal (2005-2008)
 • Älmås (2004-2008)
 • Lindåsabäcket (2004-2008)
 • Skog vid Häggån (2004-2008)
 • Fiskevårdsplan Häggån (2004-2007)

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-07 09.36

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsprojekt

g q n C

p

Kontakt