Meny

Meny

Projekt invasiva arter i Borås

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

Syftet med projektet och vad som ska göras

Projektet invasiva arter i Borås har till syfte att få en överblick över vilka invasiva växter som finns i Borås kommun samt hur stor spridningen är. Inom projektet sammanställs kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning. Markägare, företag och föreningar som kommer i kontakt med arterna ska informeras. Borås Stad ska ta fram rutiner för bland annat skötsel av mark med invasiva växter och hur trädgårdsavfall bäst ska hanteras för att undvika spridning av invasiva arter. Inom projektet ska också olika bekämpningsmetoder testas.

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige och några av dessa arter är med i projektet. Från den 1 januari 2019 börjar också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ska ge vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram. Särskilda regler gäller för arter med stor spridning där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Signalkräfta, jätteloka och jättebalsamin bedöms vara arter med stor spridning i Sverige. Hantering av arter med stor spridning ska presenteras i hanteringsprogram som främst ska ange hur man ska begränsa arternas ytterligare spridning.

Rapportera dina fynd av invasiva växter i Borås

Du kan ladda ner en applikation, Invasiva arter, för både Android och iPhone på Google Playlänk till annan webbplats och App Storelänk till annan webbplats. Applikationen kostar inget att ladda ner och använda. Om du är nyfiken på vilka observationer som har gjorts, så finns det en kartaöppnas i nytt fönster som visar vilka invasiva arter som anmälts och var de har hittats i Borås kommun.

För de EU-listade arterna får du gärna rapportera in direkt till artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och det kan du göra utan att behöva skapa ett konto där.

I projektet invasiva arter i Borås ingår följande arter:

Blomsterlupin (Lupinus Polyphyllus)
Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
Tromsöloka (Heracleum persicum)
Parkslide (Reynoutria japonica)
Jätteslide (Reynoutria sachalinensis)
Sjögull (Nymphoides peltata)
Skunkkalla (Lysichiton americanus)
Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)
Sydfyrling (Crassula helmsii)
Smal vattenpest (Elodea nuttallii)
Vresros (Rosa rugosa)
Kabomba (Cabomba caroliniana)
Sidenört (Asclepias syriaca)
Jättegröe (Glyceria maxima)
Pestskråp (Petasites hybridus)

Senast ändrad: 2019-02-11 11.45

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt invasiva arter i Borås

g q n C