Meny

Meny

Projekt invasiva arter i Borås

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller kommer från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. En viktig anledning till att det arbetas kring invasiva arter är att dessa hotar eller har negativ inverkan på biologisk mångfald och ekosystem.

Syftet med projektet och vad som ska göras

Projektet invasiva arter i Borås har till syfte att få en överblick över vilka invasiva arter som finns i Borås geografiska område samt hur stor spridningen är. Inom projektet sammanställs kunskap om hur arterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning. Markägare, företag och föreningar som kommer i kontakt med arterna ska informeras. Borås Stad ska ta fram rutiner för bland annat skötsel av mark med invasiva arter och hur trädgårdsavfall bäst ska hanteras för att undvika spridning av invasiva arter. Inom projektet ska också olika bekämpningsmetoder testas.

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut i naturen eller hållas som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige och några av dessa arter är med i projektet.

Rapportera om invasiva arter i Borås

Du kan ladda ner en applikation, Invasiva arter, för både Android och iPhon på Google Play och App Store. Applikationen kostar inget att ladda ner och använda. Om du är nyfiken på vilka obesrvationer som har gjorts, så finns det en kartaöppnas i nytt fönster som visar vilka invasiva arter som anmälts och var de har hittats i Borås kommun.

I projektet invasiva arter i Borås ingår följande arter:

1. Blomsterlupin (Lupinus Polyphyllus)
2. Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
3. Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
4. Tromsöloka (Heracleum persicum)
5. Parkslide (Reynoutria japonica)
6. Jätteslide (Reynoutria sachalinensis)
7. Sjögull (Nymphoides peltata)
8. Skunkkalla (Lysichiton americanus)
9. Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)
10. Sydfyrling (Crassula helmsii)
11. Smal vattenpest (Elodea nuttallii)
12. Vresros (Rosa rugosa)
13. Kabomba (Cabomba caroliniana)
14. Sidenört (Asclepias syriaca)
15. Jättegröe (Glyceria maxima)
16. Pestskråp (Petasites hybridus)

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-09-05 14.47

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt invasiva arter i Borås

g q n C

p

Kontakt