Meny

Meny

Naturvårdsprogram

Miljö- och konsumentnämnden har upprättat ett naturvårdsprogram för Borås Stad. Programmet består av fyra delar:

 1. Naturdatabank
 2. Rapport om naturvärdena i kommunen
 3. Mål och åtgärder
 4. Handlingsprogram för åtgärder

Naturdatabanken består av kartblad med områden av naturvårdsintresse inritade. Till varje område finns en databas med beskrivning av området och klassificering av områdets naturvärden. Databasen uppdateras löpande.

Rapporten "Skyddsvärd natur i Borås kommun" blev klar 2001 (finns att ladda ner på länken nedtill). Rapporten innehåller sammanfattande beskrivning av naturvärdena i Borås Stad och syftar till att ta fram mål och åtgärder för att uppnå;

 • levande sjöar och vattendrag,
 • myllrande våtmarker,
 • levande skogar,
 • ett rikt odlingslandskap.

De inventeringar som ligger till grund för rapporten är föråldrade och en uppdatering av naturdatabanken pågår.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att;

 • utgöra underlag för den fysiska planeringen på regional och kommunal nivå, till exempel vid översiktsplanering,
 • ligga till grund för ställningstagande i olika natur- och miljövårdsfrågor,
 • peka ut och beskriva de områden som har stora värden för naturvården.

Det ska också utgöra underlag för;

 • beslut om skydd med stöd av miljöbalken (till exempel naturreservatsbildning),
 • styrning av insatser för bevarande och vård av värdefulla miljöer,
 • miljökonsekvensbeskrivningar,
 • information och råd till markägare och brukare.

Dokument

Skyddsvärd natur i Borås
PDF
Karta nordväst
Karta nordost
Karta sydväst
Karta sydost

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-06-18 12.00

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsprogram

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • 2019-06-19 11.07

  Störningar i telefontrafiken

  Det är fortfarande vissa driftproblem hos teleoperatören Tele2. För den som ringer från ett Tele2-abonnemang kan det inn...

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • sommarblommor folktalaren
 • Följ med på blomstervandring

  Vill du veta mer om Borås sommarblomsplanteringar och höra oss berätta om tankarna och tolkningarna bakom årets textila ...

  Tid: 2019-07-18 17.00
  Plats: Folktalaren, vid Stadshuset
 • Markus Krunegård i ett svartvitt fotografi. 
 • Sommartorsdagarna - Markus Krunegård

  Förra året kom det första, nya materialet från Markus Krunegård på flera år. Sedan albumet ”I huvet på n idiot, i en bar...

  Tid: 2019-07-25 16.30
  Plats: Stora torget och Stadsparken
 • Rydell & Quick framför ett publikhav. 
 • Sommartorsdagarna - Rydell & Quick

  Rydell & Quick är idag Sveriges mest turnérande rockproduktion – idag det enda i sitt slag som turnérar för fullt med st...

  Tid: 2019-08-01 16.30
  Plats: Stora torget och Stadsparken

p

Kontakt