Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Stiftsreservat -Skara stift

Kyrkan äger cirka 400 000 hektar produktiv skogsmark och 95 000 hektar jordbruksmark. Skara stifts skogar omfattar omkring 25 000 hektar skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning "Bruka men inte förbruka".

Kyrkan inrättar egna skyddade områden. Skara stift har 24 stiftsreservat varav tre ligger i Borås .

Rammeldalen

RammeldalenPDF är en sprickdal som har ovanligt rik moss- och lavflora med branta bergssidor och rasbrant. En 60-70 årig granskog växer på fuktig mark nedanför rasbranten. Reservatet förvaltas av Skara stift och är 1,5 hektar stort men svårtillgängligt.

Vid reservatsgränsen i söder kan man se spår av grunden till Bredareds första sjukstuga. I de söder finns även ett bäckdråg med björk och al. I norr kan man se fossil åkermark, vilket ofta har sitt ursprung i vikinga- eller medeltiden. Det finns även många odlingsrösen (ihopsamlade stenhögar).

Bredareds ekhage

Bredareds ekhage är en hagmark med ensamstående ekar och enstaka fågelbär och hassel. Reservatet förvaltas av Skara stift och är cirka tre hektar stor. Området bjuder på rik vårflora av vitsippa och liljekonvalj. En vandringsled löper genom reservatet. Bredareds skola har en skolskog med samlingsplats och vindskydd söder om reservatet.

Mada gammelskog

I Mada gammelskogPDF finns gammal och grov barrskog med höga granar som mäter över 35 meter på höjden. Reservatet förvaltas av Skara stift och är cirka två hektar stort.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-20 13.19

Ändrad av:

Dela sidan: Stiftsreservat -Skara stift

g q n C