Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Borås Stads naturvårdsfond

År 2007 bildades Borås Stads naturvårdsfond. Syftet med fonden är att utveckla naturvårdsarbetet i kommunen med hjälp av aktiva insatser från såväl enskilda som föreningar, företag och Borås Stad. Sen fonden startade har över en miljon kronor betalats ut till olika naturvårdsprojekt. Bidrag har bland annat beviljats för restaurering av betesmarker, biotopvård i vattendrag, beskärning av skyddsvärda träd och biodling.

Vill du söka bidrag för naturvårdsåtgärder?

Ansök om bidrag ur naturvårdsfonden genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till: Miljöförvaltningen, 501 80 BORÅS, alternativt via e-post till miljo@boras.se.

Bidrag kan ges till

 • föreningar och enskilda för naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaureringsåtgärder
 • naturvårdsavtal med markägare för bevarandeåtgärder
 • informationsinsatser som främjar naturvården
 • små naturvårdsprojekt för en viss naturtyp där annan finansiering saknas
 • kommunens egenfinansiering i naturvårdsprojekt som fått statligt eller annat stöd
 • konkreta naturvårdsåtgärder som kommunen kan genomföra för bevarande, återställande, skötsel och förvaltning av naturområden och naturvärden men där dessa ligger utanför den löpande driftverksamheten.

Bidrag ur fonden kan inte lämnas till redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier.

Beslut om bidrag fattas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en särskild beredningsgrupp. Beredningsgruppen bestående av en representant vardera för Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt Naturskyddsföreningen i Borås.

Mottagare av fondmedel ska redovisa användningen av bidraget till Miljö- och konsumentnämnden i samband med slutredovisning av projektet.

Under de senaste åren har naturvårdsfonden beviljat bidrag till nästan 40 olika biodlingar, under 2020 kommer vi dock välja att prioritera andra naturvårdsåtgärder istället. Det är fortfarande möjligt att söka bidrag för biodling, men för att ha möjlighet att få beviljat bidrag ställer vi högre krav på en visad naturvårdsnytta i samband med biodlingen.

Bidrag till naturvårdsfonden

Naturvårdsfonden finansieras dels genom anslag från Borås Stad och dels genom gåvor från enskilda, företag och föreningar. Vill du som företag eller privatperson donera pengar till naturvårdsfonden går det att ge ett bidrag genom att sätta in pengar på Borås Stads bankgiro 991-1025. Märk insättningen Miljöförvaltningen naturvårdsfonden.

Ansök om bidrag från naturvårdsfonden via blanketten nedan. 

l

Självservice

Informationsfolder om naturvårdsfonden

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-20 13.10

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads naturvårdsfond

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En telefon med knappsats

  Publicerad den

  Problem att nå Borås Stad via telefon

  En fiberkabel i Göteborg har blivit avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Stad. Felsökning pågår i detta nu tillsammans med underleverantör. Flertalet fasta dataförbindelser och telefoniförbindel...
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
 • Rostig skylt med text Borås

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender