Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fridlysta växter och djur

Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad - du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller fängelse. En art kan vara fridlyst i hela Sverige eller i delar av landet.

Orkidéer har ofta speciella krav på sin livsmiljö och är mycket känsliga för förändringar i miljön. Samtliga orkidéer i Sverige är fridlysta.

Alla grodor, paddor och ödlor är fridlysta i Sverige. De vanligaste arterna som till exempel vanlig groda, vanlig padda och skogsödla får du ta upp i handen och studera, men inte flytta från platsen. Många barn vill på våren plocka lite rom eller yngel för att titta på när grodan utvecklas. Det är tillåtet, så länge de färdigutvecklade djuren sätts tillbaka på samma plats där det samlades in.

I Sverige finns bara tre ormarter, snok, hasselsnok samt huggorm, som alla är fridlysta. Flodpärlmusslan förekommer i flera vattendrag i kommunen och är förbjuden att fiska. Alla fåglar och däggdjur är fredade med undantag för arter som är föremål för allmän jakt enligt jaktlagstiftningen. De arter som enligt jaktlagen tillhör "kronans villebråd" måste lämnas in till staten om de påträffas döda. Hit hör bland annat varg, björn, utter, lo och en mängd fåglar, däribland flertalet ugglor och rovfåglar.

Du kan läsa mer om fridlysta arter i Sverige på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-29 11.28

Ändrad av:

Dela sidan: Fridlysta växter och djur

g q n C