Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverklänk till annan webbplats av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner. I Västra Götalands län finns 414 Natura 2000-områden. Nätverket kan komma att kompletteras med flera områden, främst marina.

Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Sverige har ett ansvar för att områden som ingår i Natura 2000-nätverket får den skötsel de behöver och att naturvärdena bevaras. Varje område ska ha en bevarandeplan som beskriver vad som krävs för att området ska finnas kvar. Målet är att till exempel ängen ska förbli äng, naturskogen ska fortsätta vara naturskog och att arterna ska finnas kvar.

Natura 2000-områden i Borås

I Borås finns sex områden med bevarandeplan.


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-20 13.17

Ändrad av:

Dela sidan: Natura 2000

g q n C