Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Naturminnen

Ett naturminne är ett speciellt naturföremål som behöver skyddas eller vårdas. De flesta naturminnen utgörs av gamla träd, men kan även vara flyttblock, grottor, stenformationer eller skydd av mark- eller vattenområde. Även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme får ingå i naturminnet. Naturminne är en av de äldsta formerna för natur i Sverige och beslutas av länsstyrelser eller kommuner.

Länsstyrelsens kartalänk till annan webbplats kan du hitta alla naturminnen i Sverige.

Naturminnen i Borås

Fastighet

Objekt

Beslutsdatum

Harekulla 1:1

Harekulla ek

1953-12-22

Bredareds Prästgård 1:1

Ask-allé

1958-04-28

Kerstinsgärde 1:2

Ek

1959-01-26

Källeberg 1:5

15 m hög gran

1960-02-12

Tosseryd 1:2

Ek

1962-06-15

Lergered Mellomgården 2:7

Bok

1964-03-24

Skenstad Assargården 6:7

Bok

1965-12-06

Tubbekulla 1:1

Säregen gran

1985-03-20

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-03-09 16.19

Ändrad av:

Dela sidan: Naturminnen

g q n C

p

Kontakt