Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Naturminnen

Ett naturminne är ett speciellt naturföremål som behöver skyddas eller vårdas. De flesta naturminnen utgörs av gamla träd, men kan även vara flyttblock, grottor, stenformationer eller skydd av mark- eller vattenområde. Även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme får ingå i naturminnet. Naturminne är en av de äldsta formerna för natur i Sverige och beslutas av länsstyrelser eller kommuner.

Länsstyrelsens kartalänk till annan webbplats kan du hitta alla naturminnen i Sverige.

Naturminnen i Borås

Fastighet

Objekt

Beslutsdatum

Harekulla 1:1

Harekulla ek

1953-12-22

Bredareds Prästgård 1:1

Ask-allé

1958-04-28

Kerstinsgärde 1:2

Ek

1959-01-26

Källeberg 1:5

15 m hög gran

1960-02-12

Tosseryd 1:2

Ek

1962-06-15

Lergered Mellomgården 2:7

Bok

1964-03-24

Skenstad Assargården 6:7

Bok

1965-12-06

Tubbekulla 1:1

Säregen gran

1985-03-20

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-03-09 16.19

Ändrad av:

Dela sidan: Naturminnen

g q n C