Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Naturreservat i Borås

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. Skyddsbestämmelserna för områdena skräddarsys för varje reservat. I vissa reservat är all ekonomisk markanvändning förbjuden, men i en del reservat som främst avsatts till förmån för friluftslivet kan exempelvis jord- och skogsbruk tillåtas i normal omfattning.

Skäl till att bilda naturreservat:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I kommunen finns tretton naturreservat. Sex är kommunala: Rya åsar, Flenstorp, Lindåsabäcken, Vänga mosse, Älmås och Storsjön. De övriga är statliga reservat. De kommunala reservaten sköts av Tekniska förvaltningens Skogsavdelning.

I boken Borås friluftsguide hittar du bland annat information om tillgänglighet, möjlighet till parkering och närhet till busshållplatser för alla naturreservat. Boken är gratis och finns att hämta bland annat på Kulturhuset, Kypegårdens friluftsgård samt Fritids- och Folkhälsoförvaltningens kontor (Sturegatan 38).

Länsstyrelsenslänk till annan webbplats webbplats finns länets alla naturreservat beskrivna.

Länsstyrelserna i Sverige har lanserat en länskartalänk till annan webbplats där du kan hitta alla platsen för alla naturreservat i Sverige.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-03 08.26

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat i Borås

g q n C