Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden.

Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns och avtalet regleras hur och vilken ersättning du får. Naturvårdsavtal kan tecknas såväl för områden som behöver utvecklas fritt som för sådana där det behövs en naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas.

Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av att du som markägare väljer att teckna ett naturvårdsavtal.

Ersättningen varierar beroende på för hur lång tid naturvårdsavtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett år och som längst 50 år.

Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats hitta du mer information om naurvårdsavtal och hur det går till. Även hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats och Länsstyrelsenlänk till annan webbplats finns information.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-08 16.55

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsavtal

g q n C