Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Projekt Viskan

Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet vid Klosterfjorden via Varbergs kommun i Hallands län.

I Borås och Marks kommuner har det funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning till ån.

De stora utsläppen från industrierna i Borås samt det faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har medfört att föroreningar, bland annat dioxin, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel, har samlats i bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.

Viskanprojektet, som startades igång av Länsstyrelsen i Västra Götaland och drivs i samarbete med Borås Stad, har pågått sedan hösten 2001. I projektet har omfattande undersökningar och utredningar genomförts och syftet med dessa är att ta reda på hur föroreningarna i Viskans botten påverkar miljön samt belysa vilka eventuella åtgärder som är genomförbara. Projektet bekostas genom bidragsmedel från Naturvårdsverket och Borås Stad.

l

Rapporter

Kompletterande huvudstudie av förorenade sediment i Viskan (2011)

Riskvärdering – förorenade sediment i Viskan (2011)

Åtgärdsalternativ - kartor

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-20 15.09

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt Viskan

g q n C

p

Kontakt