Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Projekt Viskan

Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet vid Klosterfjorden via Varbergs kommun i Hallands län.

I Borås och Marks kommuner har det funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning till ån.

De stora utsläppen från industrierna i Borås samt det faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har medfört att föroreningar, bland annat dioxin, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel, har samlats i bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.

Viskanprojektet, som startades igång av Länsstyrelsen i Västra Götaland och drivs i samarbete med Borås Stad, har pågått sedan hösten 2001. I projektet har omfattande undersökningar och utredningar genomförts och syftet med dessa är att ta reda på hur föroreningarna i Viskans botten påverkar miljön samt belysa vilka eventuella åtgärder som är genomförbara. Projektet bekostas genom bidragsmedel från Naturvårdsverket och Borås Stad.

l

Rapporter

Kompletterande huvudstudie av förorenade sediment i Viskan (2011)

Riskvärdering – förorenade sediment i Viskan (2011)

Åtgärdsalternativ - kartor

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-06 13.17

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt Viskan

g q n C