Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Mätning av luftföroreningar

De samlade resultaten av mätningar av luftföroreningar i Borås och dess samverkanskommuner finns att läsa i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2018PDF.länk till annan webbplats

Om mätningarna

I Borås sker punktmätningar kontinuerligt i en mätcontainer vilken mäter partiklarlänk till annan webbplats som är 10 um (miljondels meter) stora och kvävedioxid. Containern är placerad vid Stadshuset på Kungsgatanlänk till annan webbplats. Under rubrikerna Partiklar och Kvävedioxid hittar du diagram med den senaste datan från mätcontainern.

Punktmätningar sker även av andra luftföroreningar i varierande omfattning med mätpunkterna utspridda i kommunen. Senaste mätkampanjen genomfördes i februari månad 2012. Resultatet går att läsa i rapporten Luftmätningar av NO2 i Borås, februari 2012länk till annan webbplats

Mellan 1988 och 2014 mättes luftföroreningar ovan tak sträckan mellan Fullmäktigehuset och Pallashuset. Resultat mätt som årsmedelvärden för åren 1988 till 2014 redovisas i ett diagram.

Mer information

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information kring luftföroreningar och dess miljöpåverkan.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-18 16.33

Ändrad av:

Dela sidan: Mätning av luftföroreningar

g q n C

p

Kontakt