Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mätning av luftföroreningar

De samlade resultaten av mätningar av luftföroreningar i Borås och dess samverkanskommuner finns att läsa i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2019PDF.

Om mätningarna

I Borås sker punktmätningar kontinuerligt i en mätcontainer vilken mäter partiklarlänk till annan webbplats som är 10 um (miljondels meter) stora och kvävedioxid. Containern är placerad vid Stadshuset på Kungsgatanlänk till annan webbplats. Under rubrikerna Partiklar och Kvävedioxid hittar du diagram med den senaste datan från mätcontainern.

Mätningar av andra luftföroreningar sker också emellanåt med mätpunkterna utspridda i kommunen.

Mer information

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information kring luftföroreningar och dess miljöpåverkan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-20 15.28

Ändrad av:

Dela sidan: Mätning av luftföroreningar

g q n C