Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bensen

Tidigare mättes halten bensen kontinuerligt över tak i centrala Borås med hjälp av en så kallad DOAS-mätare, men på grund av ombyggnation av Palacehuset har DOAS-mätaren monterats ned och används ej längre.

Miljökvalitetsnormug/m3
Kalenderår5

Bensen har tidigare mätts kampanjvis i Borås med 3,2 mikrogram per kubikmeter (ug/m³) som ett kalenderårsvärde.

I februari 2007 mättes i 10 punkter (gatumiljö) i centralorten i två veckoomgångar med ett medelvärde på 1,4 ug/m³. Högsta veckovärdet på 2,8 ug/m³ uppmättes i korsningen Kungsgatan/Åsbogatan. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-03 16.04

Ändrad av:

Dela sidan: Bensen

g q n C