Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bensen

Bensen mättes tidigare kontinuerligt över tak i centrala Borås. Ombyggnation av Palacehuset har medfört att DOAS-mätaren som tidigare var placerat där ej används sedan en tid tillbaka.

Miljökvalitetsnormug/m3
Kalenderår5

Bensen har tidigare mätts kampanjvis i Borås med 3,2 mikrogram per kubikmeter (ug/m³) som ett kalenderårsvärde.

I februari 2007 mättes i 10 punkter (gatumiljö) i centralorten i två veckoomgångar med ett medelvärde på 1,4 ug/m³. Högsta veckovärdet på 2,8 ug/m³ uppmättes i korsningen Kungsgatan/Åsbogatan. 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-21 13.38

Ändrad av:

Dela sidan: Bensen

g q n C

p

Kontakt