Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lavkartering

Lavkartering är en bra metod när man vill se på luftföroreningars långtidseffekter. En lav är en svamp och en alg som lever i symbios (samarbetar). Lavar tar all näring från luften och nederbörden. Det innebär att lavar är väldigt känsliga och reagerar på förändringar i miljön. Dessutom är de olika lavarterna välkända och klassade efter hur mycket luftföroreningar de tål. Känsligheten varierar kraftigt från en lavart till en annan.  

Borås gjorde en lavkartering vintern 1997/98 med kvävedioxidmätning. Innan den genomfördes en kartering 1989 då även bly och vanadin analyserades i husmossa.

2008/2010 genomfördes ytterligare en lavkartering som visade på dramatiska förändringar. Medelkänslighetstalen har minskat och täckningsgraden av lavar har minskat mycket kraftigt. Andelen kvävegynnade arter har ökat men förändringarna är betydligt mer blygsamma än när det gäller täckningsgrad och känslighetstal. Samtidigt har mossfloran på trädstammarna ökat mycket kraftigt.

Rapporter

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-04-08 10.05

Ändrad av:

Dela sidan: Lavkartering

g q n C

p

Kontakt