Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Partiklar

Partiklar i storleken 10 miljondelar av en meter (mikrometer, PM10) mäts kontinuerligt på Kungsgatan i centrala Borås. Halterna är som högst under torra vårvinterdagar på grund av dubbdäckens slitage på vägbanan samt dålig omblandningen av luften. I grafen nedan ser du aktuella halter av partiklar i Borås på Kungsgatan vid mätstationen.

Om partikelföroreningar

Det kan finnas både naturliga och antropogena (människoskapade) partiklar i luften. Naturliga källor är bland annat damm och havssalt, medan de antropogena kommer från från trafiken, industrier och vedeldning. I Västra Götaland består de naturliga partiklarna ofta av saltpartiklar som blåser in från havet.

Partiklar kan orsaka dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar såväl som lungsjukdomar. Befolkningen i större städer riskerar en förkortad livslängd med flera månader i och med en ökad exponering av partiklar. Luftproblematiken är ofta relaterad till stadsstorlekar, större städer har generellt större problem med partiklar i luften på grund av bland annat mer trafik.

Borås och andra städer i Västra Götaland har relativt bra luft partikelmässigt i förhållande till andra jämförstora städer i världen. Det beror på att nederbörden oftast är större här, nederbörden binder de skadliga partiklarna så att det inte virvlar runt och hamnar i lungor och luftvägar.

Resultat för mätningar under föregående år redovisas på länkarna nedtill i ett diagram för partiklar. Diagrammet för 2019 uppdateras kontinuerligt.

2017 års mätningar

2018 års mätningar

2019 års mätningar

2020 års mätningar (uppdateras kontinuerligt)

Miljökvalitetsnorm

Tabell miljökvalitetsnorm

PM 10

ug/m3

Högsta antal överskrid./år

PM 2,5

ug/m3

Dygn

50

35

Mål årsmedel tom 2014

25

Kalenderår

40

-

Årsmedel 2015-

20

Miljökvalitetsmål

Tabell miljökvalitetsmål.

 Tid

PM10

PM2,5

Dygn

30

25

Kalenderår

15

10

Når vi miljökvalitetsmålet?

Målet överskrids främst i gatumiljö och längs med trafikleder, men även i områden med hög andel av småskalig vedeldning.

Borås klarar målen "normala" vintrar. 2018 var årsmedelvärdet 18 ug/m³ för PM10 och 17 dygn var över miljökvalitetsnormen på 50 ug/m³ dygnsvärde. Miljökvalitetsnormen får överskridas högst 35 gånger över ett år.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-20 11.59

Ändrad av:

Dela sidan: Partiklar

g q n C

p

Kontakt