Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Svaveldioxid

Svaveldioxid, SO2, är en färglös gas med stickande lukt. Svaveloxider bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom olja och kol och orsakar försurning av miljön. Reningen av utsläppen i Sverige har nått så långt att huvuddelen av svavlet i luften kommer från utlandet.

Gasen verkar irriterande på luftvägarna, särskilt för astmatiker.

Mätning sker normalt med en DOAS-mätare kontinuerligt ovan tak (DOAS är sedan en tid tillbaka inaktiv på grund av ombyggnation av Palacehuset, Borås, där sändarenheten tidigare var placerad).

Miljökvalitetsnorm

Tätortµg/m3Högsta antal överskridande/årOM
Timme200175 Högst 350 ug/m3 max 24 gånger
Dygn1007 Högst 125 ug/m3 max 3 gånger
Landsbygd   
Vinterhalvår20 

Under perioden 31 okt-31 mars

Årsmedelvärde

20  

LARM

350

 

Minst tre timmar i rad

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-16 15.10

Ändrad av:

Dela sidan: Svaveldioxid

g q n C

p

Kontakt