Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Svaveldioxid

Svaveldioxid, SO2, är en färglös gas med stickande lukt. Svaveloxider bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom olja och kol och orsakar försurning av miljön. Reningen av utsläppen i Sverige har nått så långt att huvuddelen av svavlet i luften kommer från utlandet.

Gasen verkar irriterande på luftvägarna, särskilt för astmatiker.

Mätning sker normalt med en DOAS-mätare kontinuerligt ovan tak (DOAS är sedan en tid tillbaka inaktiv på grund av ombyggnation av Palacehuset, Borås, där sändarenheten tidigare var placerad).

Miljökvalitetsnorm

Tätortµg/m3Högsta antal överskridande/årOM
Timme200175 Högst 350 ug/m3 max 24 gånger
Dygn1007 Högst 125 ug/m3 max 3 gånger
Landsbygd   
Vinterhalvår20 

Under perioden 31 okt-31 mars

Årsmedelvärde

20  

LARM

350

 

Minst tre timmar i rad

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-16 15.10

Ändrad av:

Dela sidan: Svaveldioxid

g q n C

p

Kontakt