Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Svaveldioxid

Svaveldioxid, med den kemiska formeln SO2, är en färglös gas med stickande lukt. Gasen verkar irriterande på luftvägarna, särskilt för astmatiker.

Svaveloxider bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom olja och kol och orsakar, förutom irritation av luftvägar vid exponering, försurning av miljön. Reningen av utsläppen i Sverige har nått så långt att huvuddelen av svavlet i luften kommer från utlandet. Globalt sett utgör tung båttrafik en stor utsläppskälla. Utsläpp av svaveldioxid utgör generellt sett inget större hälsoproblem i Sverige. Även om utsläppen har minskat jämfört med tidigare decennier så utgör varje tillskott ett problem i sig som gör att skogar och sjöar har svårt att återhämta sig från tidigare års försurningschocker. Försurningsproblematiken är mest uttalad i de sydvästra delarna av Sverige, dels på grund av att det är de områden som tagit emot mest försurad nederbörd historiskt sett, samt att marken generellt är kalkfattigare än andra delar av Sverige. Försurningen gör att färre arter av växter och djur i skog och sjöar trivs, vilket får till följd att den biologiska mångfalden minskar.

Miljökvalitetsnorm

Tätortµg/m3Högsta antal överskridande/årOM
Timme200175 Högst 350 ug/m3 max 24 gånger
Dygn1007 Högst 125 ug/m3 max 3 gånger
Landsbygd   
Vinterhalvår20 

Under perioden 31 okt-31 mars

Årsmedelvärde

20  

LARM

350

 

Minst tre timmar i rad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-05-18 10.14

Ändrad av:

Dela sidan: Svaveldioxid

g q n C