Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Radioaktivt nedfall

I Borås mäter Miljöförvaltningen var sjunde månad strålningen från marken på tre platser.

Värdena mäts på idrottsplatserna i

  • Fristad
  • Viskafors
  • Ryda i Borås

I och med månadssförskjutningen har man tillgång till mätvärden från årets alla månader. Det är viktigt då årstid och snötäcke påverkar mätningarna.

Mätutrustningen har Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats (SSM) placerat ut på samtliga landets kommuner och länsstyrelser samt på räddningstjänsterna. I varje kommun sker mätningar på 2 till 4 platser, totalt över 800 platser i Sverige. På så sätt täcker mätningarna hela landet och hela året.

SSM har även 28 egna stationer med direktvisande instrument som larmar om halterna ökar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-06-01 07.42

Ändrad av:

Dela sidan: Radioaktivt nedfall

g q n C