Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vi vill veta hur du tycker att Borås Stad ska jobba med klimatfrågor!

Via denna sida vill vi bjuda in dig och/eller din organisation att lämna synpunkter på Borås Stads arbete med att minska samhällets utsläpp av växthusgaser och arbetet med att lindra effekterna från ett förändrat klimat på samhället.

Vi vill gärna veta:

Strategin är bara fem sidor lång, så den går fort att läsa. Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin fokuserar på vad Borås Stads förvaltningar och bolag behöver göra, men arbetet kommer att påverka alla som bor och verkar i Borås.

  • Vad tycker du Borås Stad borde jobba med för att minska växthusgasutsläpp som orsakas av aktiviteter eller konsumtion i Borås?
  • Vilket stöd behöver du som privatperson eller ni som organisation eller verksamhet för att kunna leva och verka mer klimatsmart?
  • Vilka effekter av klimatförändringarna tror du kommer påverka dig mest framöver och på vilket sätt?
  • Övriga tankar och funderingar relaterade till klimatfrågor?

Skicka in dina synpunkter till miljo@boras.se senast den 31 augusti och skriv Strategi i ämnesraden. Var dock medveten om att kommunikation med en offentlig myndighet innebär att andra kan få ta del av synpunkterna samt vem som lämnat dem, då det är offentliga handlingar.

Svaren kommer sammanställas och utgöra en del av underlaget i beslutsprocessen för att anta eller avslå strategin. Svaren kommer även användas för att fylla på listan över möjliga åtgärder som kommunen kan jobba med.

Statyn Knallen på Knalletorget
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-05-20 12.29

Ändrad av:

Dela sidan: Vi vill veta hur du tycker att Borås Stad ska jobba med klimatfrågor!

g q n C