Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Målsryd

Målsryd är en tätort i Borås kommun och ligger cirka 9 kilometer sydost om centrala Borås. Här bor ni nära naturen och med närliggande kommunal badplats som ligger på Skansasjöns östra sida, cirka 1,5 kilometer söder om Målsryd. I sluttningen ned mot sjön finns en brygga och en liten gräsyta. I Skansasjön går det att fiska bland annat abborre och gädda.

I Målsryd bor de flesta av de cirka 900 invånarna i småhus. Orten uppstod som ett stationssamhälle till den större tätorten Dalsjöfors, som saknade järnvägsförbindelse. På orten har det även funnits en större tekoindustri, J A Pettersson AB.

Målsryds aktiva föreningsliv finns samlat på en hemssida under Attraktiva Toarp, attraktivatoarp.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns bland annat en aktiv föräldraförening, PRO, idrottsförening, vägförening, missionsförsamling och svenska kyrkan. Närmaste livsmedelsaffär finns på cirka 3 kilometers avstånd i Gånghester. I Målsryd finns en kiosk med minilivs och pizzeria.

Målsrydskolan ligger mitt i orten. På skolan finns förskoleklass, fritidshem och skola för år 1-6. Skolan är om- och tillbyggd 1997 och har nu ljusa vackra lokaler med modern inredning. I skolans närbelägna skolskog bedriver eleverna undersökande verksamhet, i den finns vindskydd och korvgrillningsplats.

Strax norr om Målsryd ligger Målevi idrottsplats där Målsryds IF tränar. Målsryds IF har både fotbollsarrangemang och familjefester, samt till exempel ridsektion och tennissektion. Här finns också elljusspår som utgår från idrottsplatsen och är cirka 2,3 kilometer långt. Spåret är något kuperat och går på grusat underlag igenom granskog. Vintertid körs skidspår upp på elljusspåret. Det är tillåtet för ryttare som är medlemmar i Målsryds IF att rida på den yttre halvan av elljusspåret. På orten ligger också Målsryds kyrka, byggd 1915 av tegel.

Förbindelser

Från Målsryd kan ni enkelt pendla in mot centrala Borås med buss. Det finns en pendelparkering i nära anslutning till bussen. De boende har på egen hand organiserat en grön park vid pendelparkeringen. Från Målsryds centrum tar det cirka 20 minuter med buss till Borås centrum. Målsryds närhet till Riksväg 27 och vidare till Riksväg 40 innebär också bra pendlingsmöjligheter till exempelvis Göteborg.

Tomter

I Målsryd säljer kommunen 2 småhustomter.

Bråthult 1:85, Skogsvägen 39.

1001 kvadratmeter, 150 000 kronor

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 1 plan, 4,4 meter högt, byggarea 25 % (max 200 kvadratmeter).
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt
 • Tomtens belastningar: Ingen uppgift.
 • Infrastruktur som finns:
  Elnät: Borås Elnät.
  VA: Borås Energi och Miljö.
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Borås Målsryd GA:1.
 • Rättigheter/Inskrivningar: Ingen uppgift.

Bråthult 1:86, Skogsvägen 37.

994 kvadratmeter, 150 000 kronor.

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 1 plan, 4,4 meter högt, byggarea 25 % (max 200 kvadratmeter).
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt
 • Tomtens belastningar: Ingen uppgift.
 • Infrastruktur som finns:
  Elnät: Borås Elnät.
  VA: Borås Energi och Miljö.
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Borås Målsryd GA:1.
 • Rättigheter/Inskrivningar: Ingen uppgift.

Tomtinformation

 Vid bygglovansökan kommer krav att ställas på bullerdämpande åtgärder så att byggnationen klarar gällande riktvärden för buller. Järnvägen genererar buller och krav kommer därför att ställas på byggnadens utformning och placering. Husen behöver exempelvis sovrum mot den tysta sidan och uteplats som kan leverera en tillfredställande ljudmiljö.

Borås Stad reserverar sig för eventuella fel i texterna och framtida förändringar.

Senast ändrad: 2019-10-10 10.16

Ändrad av:

Dela sidan: Målsryd

g q n C