Meny

Meny

Parkstaden

Parkstaden är ett av Borås mest centrala villaområde som ligger granne med Ramnaparken och den idylliska Ramnasjön. I stadsdelen finns många välbevarade och välskötta villor. I Parkstaden bor cirka 300 personer, de flesta i hyresrätt i hus byggda före 1960.

Runt Ramnasjön finns härliga och uppskattade promenadstråk för motion eller avkopplande promenader. Ramnaparken har också många traditioner som är återkommande så som midsommarfirande, julmarknad, musik, teater och andra aktiviteter.

Det centrala läget gör att du har det mesta nära som boende i Parkstaden, både till service och butiker i centrum men också till bland annat restauranger på Norrby.

Det finns flera alternativ på skola och förskola, exempelvis Parkgårdens förskola och Särlaskolan som är en centralt belägen F-9 skola. Särlaskolan har också närhet till naturen genom Ramnasjön och dess vackra omgivningar som ligger i anslutning till skolans område.

En fin lekplats som renoverades under 2014 finns precis vid Ramnasjön. Borås Museum med friluftsmuseet i Ramnaparken utgör en mångfacetterad upplevelsemiljö med ett spännande samspel mellan park, byggnader och museum. Nyrenoverade men anrika idrottsanläggningen Ramnavallen från 1920-talet ligger också i området liksom Almåsgymnasiet.

Förbindelser

Centrala Borås finns endast en kort promenad, eller cykeltur, över centralbron. Avståndet omfattar cirka 1 kilometer. På andra sidan Centralbron finns Resecentrum och Borås centralstation. Från Resecentrum finns en mängd bussar och tåg att välja mellan med täta förbindelser.

Tomten

I Parkstaden säljer kommunen 1 småhustomt.

Björken 9, Västergatan. RESERVERAD till 5 augusti 2019.

1310 kvadratmeter, 1 500 000 kronor.

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: Putsfasad och tak som ansluter till omgivningens karaktär. Max 150 kvadratmeter byggnadsarea. Rött lertegel eller tegelrött betongtak på huvudbyggnad. På mindre tillbyggnader kan takmaterial vara plåt eller papp. 6 meter byggnadshöjd.
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Kommunalt
 • Tomtens belastningar: El- och optoledningar i tomtens sydvästra hörn.
 • Infrastruktur som finns:
  VA: Borås Energi och Miljö
  Opto och el: Borås Elnät.
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Ingen uppgift.
 • Rättigheter/Inskrivningar:
 • Last, Avtalsservitut: Gata, belysningsstolpar, belysningskabel.
  Last, Avtalsservitut: El- och optokablar, el-skåp.

Tomtinformation

Vid bygglovansökan kommer krav att ställas på bullerdämpande åtgärder så att byggnationen klarar gällande riktvärden för buller. Järnvägen genererar buller och krav kommer därför att ställas på byggnadens utformning och placering. Huset behöver exempelvis sovrum mot den tysta sidan och uteplats som kan leverera en tillfredställande ljudmiljö.

Borås Stad reserverar sig för eventuella fel i texterna och framtida förändringar.

Senast ändrad: 2019-07-16 11.53

Ändrad av:

Dela sidan: Parkstaden

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • 2019-06-19 11.07

  Störningar i telefontrafiken

  Det är fortfarande vissa driftproblem hos teleoperatören Tele2. För den som ringer från ett Tele2-abonnemang kan det inn...

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Markus Krunegård i ett svartvitt fotografi. 
 • Sommartorsdagarna - Markus Krunegård

  Förra året kom det första, nya materialet från Markus Krunegård på flera år. Sedan albumet ”I huvet på n idiot, i en bar...

  Tid: 2019-07-25 16.30
  Plats: Stora torget och Stadsparken
 • Rydell & Quick framför ett publikhav. 
 • Sommartorsdagarna - Rydell & Quick

  Rydell & Quick är idag Sveriges mest turnérande rockproduktion – idag det enda i sitt slag som turnérar för fullt med st...

  Tid: 2019-08-01 16.30
  Plats: Stora torget och Stadsparken
 • Minnesdag för förintelsen av romer

  Den 2 augusti är den officella minnesdagen för förintelsen av romer. Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 dödades runt...

  Tid: 2019-08-02 09.00
  Plats: Borås Stadsbiblioteket, P. A. Halls Terrass 2