Meny

Meny

Annerovägen 35

Lundagården 2:32, Annerovägen 35. RESERVERAD till 4 januari 2019.

1787 kvadratmeter, 775 000 kronor

  • Byggrätt enligt gällande detaljplan: Området ligger utanför detaljplan.
  • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Området ligger utanför detaljplan.
  • Infrastruktur som finns:
    El: Vattenfall
    VA: Borås energi och miljö.
  • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning : Borås Gingri-Kil GA:1
  • Rättigheter/Inskrivningar: Ingen uppgift.

Tomtinformation
Kommunen har sökt förhandsbesked för bygglov. Beslutet är villkorat med att tomten ska uppfylla kraven för tillgänglighet för tomt och byggnader enligt 3 kapitlet i Boverkets byggregler inför ansökan om bygglov. 

Senast ändrad: 2018-11-26 15.27

Ändrad av:

Dela sidan: Annerovägen 35

g q n C