Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flerbostadshus

Om du har en tomträtt som är upplåten för flerbostadsändamål har du möjlighet att friköpa tomträtten. Att friköpa tomten är frivilligt, och det är endast tomträttsinnehavaren som kan friköpa tomträtten. Priset för friköp av en tomträtt för flerbostadshus är 90 % av aktuellt års marktaxeringsvärde. Om du undrar över friköpspriset för din flerbostadshustomträtt kontaktar du Mark och exploatering på:

mark@boras.se eller
telefon: 033-35 72 98

Hur går friköpet av din flerbostadshustomträtt till?

När du bestämt dig för att friköpa så kontaktar du Mark och exploatering på mark@boras.se eller telefon 033-35 72 98.

För att vara säkra att kunna friköpa till årets priser ska du ha kontaktat oss senast 30 september. Vi upprättar därefter ett köpeavtal som vi skickar över till er för undertecknande. Efter undertecknande ska båda exemplaren av köpeavtalet skickas tillbaka till kommunen.

Därefter tas ärendet upp i Kommunstyrelsen. Från det att vi har fått tillbaka bägge de av er undertecknade exemplaren av köpeavtalen så tar det upp till 1,5 månader tills det att Kommunstyrelsen godkänner ert ärende. När Kommunstyrelsen på sitt sammanträde har godkänt ert ärende så undertecknar kommunstyrelsens ordförande köpeavtalet.

Vi skickar därefter, tillsammans med en faktura, tillbaka ett exemplar av det underskrivna köpeavtalet till tomträttshavaren. Borås Stad återbetalar inte redan erlagd tomträttsavgäld. När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar vi ett köpebrev till dig. Detta köpebrev ska du skicka in till Lantmäteriet när du söker lagfart.

Kontakta fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel 0771-63 63 63 eller din bank för mer information om detta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Flerbostadshus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender