Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hyreshus

Om du har en tomträtt som är upplåten för hyreshusändamål har du möjlighet att friköpa tomträtten. Att friköpa tomten är frivilligt, och det är endast tomträttsinnehavaren som kan friköpa tomträtten. Priset för friköp av en tomträtt för hyreshus är 90 % av aktuellt års marktaxeringsvärde. Om du undrar över friköpspriset för din hyreshustomträtt kontaktar du:

Anders Graad,
telefon: 033-35 72 96

Hur går friköpet av din hyreshustomträtt till?

När du bestämt dig för att friköpa så kontaktar du Anders Graad, tel 033-35 72 96.

För att vara säkra att kunna friköpa till årets priser ska du ha kontaktat Anders senast 30 september. Anders upprättar därefter ett köpeavtal som han skickar över till er för undertecknande. Efter undertecknande ska båda exemplaren av köpeavtalet skickas tillbaka till kommunen.

Därefter tas ärendet upp i Kommunstyrelsen. Från det att vi har fått tillbaka bägge de av er undertecknade exemplaren av köpeavtalen så tar det upp till 1,5 månader tills det att Kommunstyrelsen godkänner ert ärende. När Kommunstyrelsen på sitt sammanträde har godkänt ert ärende så undertecknar kommunstyrelsens ordförande köpeavtalet.

Kommunen skickar därefter, tillsammans med en faktura, tillbaka ett exemplar av det underskrivna köpeavtalet till tomträttshavaren. Borås Stad återbetalar inte redan erlagd tomträttsavgäld. När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar kommunen ett köpebrev till dig. Detta köpebrev ska du skicka in till fastighetsinskrivningen när du söker lagfart.

Kontakta fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel 0771-63 63 63 eller din bank för mer information om detta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hyreshus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol