Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Småhus

Om du har en tomträtt som är upplåten för någon form av småhusändamål (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus), har du möjlighet att friköpa tomträtten. Att friköpa tomten är frivilligt, och det är endast tomträttsinnehavaren som kan friköpa tomträtten. Priset för friköp av en tomträtt för småhus justeras varje år av Kommunstyrelsen.

Om du undrar över friköpspriset för din småhustomträtt kontaktar du:
Carina Sandin, telefon 033-35 72 98 eller
Anders Graad, telefon 033-35 72 96.

Hur går friköpet av din småhustomträtt till?

När du bestämt dig för att friköpa så kontaktar du Carina Sandin, tel 033-35 72 98.

För att vara säkra att kunna friköpa till årets priser ska du ha kontaktat Carina senast 31 oktober. Carina upprättar därefter ett köpeavtal som hon skickar över till dig för undertecknande. Efter undertecknande ska du skicka tillbaka båda exemplaren av köpeavtalet till kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande undertecknar köpeavtalet och kommunen skickar därefter, tillsammans med en faktura, tillbaka ett exemplar av det underskrivna köpeavtalet till tomträttshavaren. Borås Stad återbetalar inte redan erlagd tomträttsavgäld.

När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar kommunen ett kvitto på köpet till dig. Detta kvitto ska du tillsammans med köpeavtalet skicka in till fastighetsinskrivningen när du söker lagfart.

Kontakta fastighetsinskrivningen vid Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel 0771-63 63 63 eller din bank för mer information om detta.

Senast ändrad: 2020-06-03 13.17

Ändrad av:

Dela sidan: Småhus

g q n C