Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Småhus

Om du har en tomträtt som är upplåten för någon form av småhusändamål (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus), har du möjlighet att friköpa tomträtten. Att friköpa tomten är frivilligt, och det är endast tomträttsinnehavaren som kan friköpa tomträtten. Priset för friköp av en tomträtt för småhus justeras varje år av Kommunstyrelsen.

Om du undrar över friköpspriset för din småhustomträtt kontaktar du:
Maria Lundqvist, telefon 033-35 72 98 eller
Anders Graad, telefon 033-35 72 96.

Hur går friköpet av din småhustomträtt till?

När du bestämt dig för att friköpa så kontaktar du Maria Lundqvist, tel 033-35 72 98.

För att vara säkra att kunna friköpa till årets priser ska du ha kontaktat Maria senast 30 november. Maria upprättar därefter ett köpeavtal som hon skickar över till dig för undertecknande. Efter undertecknande ska du skicka tillbaka båda exemplaren av köpeavtalet till kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande undertecknar köpeavtalet och kommunen skickar därefter, tillsammans med en faktura, tillbaka ett exemplar av det underskrivna köpeavtalet till tomträttshavaren. Borås Stad återbetalar inte redan erlagd tomträttsavgäld.

När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar kommunen ett kvitto på köpet till dig. Detta kvitto ska du tillsammans med köpeavtalet skicka in till fastighetsinskrivningen när du söker lagfart.

Kontakta fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel 0771-63 63 63 eller din bank för mer information om detta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Småhus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol