Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tomträtt för andra ändamål

Innehar du en tomträtt för annat ändamål än småhus eller hyreshus så har du i Borås Stad ingen generell rätt att friköpa din tomträtt utan det behandlas av politiken. Om du är innehavare av en tomträtt med annat innehåll och vill friköpa den så kontaktar du Anders Graad, tel 033-35 72 96. Han kommer att stämma av med politiken om det är möjligt att friköpa tomträtten och om så är fallet så kommer ett marknadsmässigt friköpspris att tas fram. Därefter blir processen liknande som vid friköp av hyreshustomträtter.

Senast ändrad: 2020-06-03 13.12

Ändrad av:

Dela sidan: Tomträtt för andra ändamål

g q n C