Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av villatomter

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-12-19

Gäller från och med: 2020-01-01

 1. Ansökan och registrering
 • Ansökan och betalning sker via en e-tjänst på Borås Stads webbplats.
 • Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön.
 • Sökande ska ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer.
 • Sökande registreras i tomtkön från och med det datum då Borås Stad fått både ifylld ansökan och registreringsavgift.
 • Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas.
 • Sökande är ansvarig för att uppdatera sin kontaktinformation i e-tjänsten.
 1. Avgifter
 • För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift på 250 kronor betalas. Registreringsavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften räknas heller inte av vid köp av tomt.
 • Förnyelseavgift ska utgå med 250 kronor/kalenderår, vilken betalas via e-tjänsten. Avgiften ska betalas i slutet av året och avser betalning för nästkommande år.
 1. Tilldelning
 • För att köpa en villatomt av Borås Stad krävs att minst en av köparna är registrerad i tomtkön.
 • När nya tomter erbjuds kommer de kunder som finns registrerade i tomtkön att få information via epost. I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är längst fram i kön.
 • Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga för tomt och byggnation av villa krävs för att bli tilldelad en tomt.
 • Den kund som blivit tilldelad en tomt och tecknat köpeavtal och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin plats i kön och placeras sist.
 • Villkor avseende köpet regleras i köpeavtal.
 1. Undantag
 • De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan säljas till juridiska personer men förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
 • Från bestämmelserna i dessa regler har Kommunstyrelsen, då synnerliga skäl föreligger, rätt att medge undantag.
 1. Avregistrering

Avregistrering sker:

 • när sökande begär det.
 • när sökande köpt tomt.
 • om sökande lämnar vilseledande uppgifter.
 • om den årliga förnyelseavgiften inte betalas i tid.


Senast ändrad: 2019-12-20 11.16

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av villatomter

g q n C