Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rydboholm

I tätorten med textilindustrins historiska hjärta bor cirka 1000 personer, de flesta i småhus men det finns även en del hyresrätter. Viskafors har fått sitt namn efter Viskan som rinner genom samhället och som har en välorganiserad promenadslinga runt omkring vattenområdet som berättar om Rydboholms historia.

Det textila arvet är något som Rydboholmsborna är stolta över och Rydboholmsbolaget är ett namn de flesta känner till. Rydboholmsbolaget var det företag som allra mest format Viskafors historia och sysselsatte som flest cirka 1500 personer. Industrin med textilbutik lever kvar än idag men i mindre skala. Rydboholm är ett samhälle med skog och sjö runt knuten och med cirka 8 minuter bilfärd till centrala Borås.

Rydboholm har en nybyggd förskola med 6 avdelningar och med profilen natur och hälsa. Närmsta grundskola återfinns i Viskafors som ligger cirka 2,5 kilometer från centrala Rydboholm. Viskaforsskolan är en F-9-skola med drygt 540 elever som har ett naturskönt läge. Närheten till skogen erbjuder möjlighet till kreativ utomhusundervisning. I direkt anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall, fotbollsplan och en liten simhall.

Rydboholm har ett vård- och omsorgsboende och två kommunala lekplatser. Lekplatserna är båda renoverade under senare delen av 2000-talet. Badplatser finns på nära avstånd både vid Storsjön men också vid Furusjöns badplats. Storsjön omgärdas dessutom av ett naturreservat med vacker natur. Avståndet till närmsta badsjö är cirka 1,5 kilometer. Rydboholm har en nyrenoverad kyrka som ligger precis vid Viskan. Det finns en mindre fotbollsplan och utsmyckning med stora målade skulpturbjörnar, Buddy Bears, i centralt läge.

Det finns gott om fiskemöjligheter i och omkring Rydboholm. Bland annat i Storsjön där det finns abborre, braxen, gädda, gös, mört, sik, och ål. I Viskan finns abborre, braxen, gädda, lake, mört, ål och öring. Området är försurat och många av sjöarna kalkas. Viskan är dock inte försurningspåverkat.

Det finns en aktiv intresseförening i Rydboholm, mer information finns på hemsidan framtidrydboholm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förbindelser

Mellan Rydboholm och Viskafors finns en ny gång-och cykelväg. I Viskafors finns livsmedelsbutik, pizzeria, bageri med café, bibliotek, bowling med gym, frisör och vårdcentral. Buss mellan Viskafors och Rydboholm tar cirka 5 minuter. Buss till centrala Borås från Rydboholm tar cirka 20 minuter. För de som gillar att rida nås Borås Ridhus på cirka 5 minuter med buss.

Tomter

I Rydboholm säljer kommunen 2 småhustomter.

Rydboholm 1:418, Rydbovägen 45.

1027 kvadratmeter, 400 000 kronor

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 1 plan, byggnad max 125 kvadratmeter, uthus 40 kvadratmeter.
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt.
 • Tomtens belastningar: VA-ledningar går över tomten.
 • Infrastruktur som finns:
  VA finns i gatan: Borås Energi och Miljö.
  Elnät: Vattenfall
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Ingen uppgift.
 • Rättigheter/Inskrivningar:
  Last, Avtalsservitut vattenledning & avloppsledning.

Rydboholm 1:398, Rydbovägen 47.

1666 kvadratmeter, 450 000 kronor

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 1 plan, byggnad max 125 kvadratmeter, uthus 40 kvadratmeter.
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt.
 • Tomtens belastningar: VA-ledningar går över tomten.
 • Infrastruktur som finns:
  VA finns i gatan: Borås Energi och Miljö.
  Elnät: Vattenfall.
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Ingen uppgift.
 • Rättigheter/Inskrivningar: Ingen uppgift.

Tomtinformation

Vid bygglovansökan kommer krav att ställas på bullerdämpande åtgärder så att byggnationen klarar gällande riktvärden för buller. Järnvägen genererar buller och krav kommer därför att ställas på byggnadens utformning och placering. Husen behöver exempelvis sovrum mot den tysta sidan och uteplats som kan leverera en tillfredställande ljudmiljö. Detta gäller båda småhustomterna.

Borås Stad reserverar sig för eventuella fel i texterna och framtida förändringar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rydboholm

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol