Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Björnbärsvägen 1

Gingri-Kil 1:30, Björnbärsvägen 1. RESERVERAD TILL 10 MAJ 2021.

925 kvadratmeter, 425 000 kronor

För tomten på Björnbärsvägen gäller följande:

  • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 2 plan, maximalt 7 meter byggnadshöjd, ej inredd vind, maximal byggnadsyta för huvudbyggnad 150 kvadratmeter, maximal sammanlagd byggnadsyta för uthus 40 kvadratmeter, maximal byggnadshöjd uthus 3 meter
  • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt
  • På Gingri-Kil 1:143 finns ett servitut som ger Gingri-Kil 1:30 rätt att anlägga, använda och underhålla en väg för utfart till Björnbärsvägen, samt servitut för ledningar på 1:143 till förmån för 1:30.
  • Infrastruktur som finns:
    VA: Borås Energi och Miljö
    El: Vattenfall
  • Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar: Gingri-Kil GA:1

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Björnbärsvägen 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol