Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Björnbärsvägen 1, 3, 5

Gingri-Kil 1:30, Björnbärsvägen 1.

925 kvadratmeter, 425 000 kronor

Gingri-Kil 1:143, Björnbärsvägen 3. RESERVERAD till 13 mars 2020.

1012 kvadratmeter, 425 000 kronor

Gingri-Kil 1:95, Björnbärsvägen 5

997 kvadratmeter, 425 000 kronor

För tomterna på Björnbärsvägen gäller följande:

  • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 2 plan, maximalt 7 meter byggnadshöjd, ej inredd vind, maximal byggnadsyta för huvudbyggnad 150 kvadratmeter, maximal sammanlagd byggnadsyta för uthus 40 kvadratmeter, maximal byggnadshöjd uthus 3 meter
  • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt
  • På Gingri-Kil 1:143 finns ett servitut som ger Gingri-Kil 1:30 rätt att anlägga, använda och underhålla en väg för utfart till Björnbärsvägen.
  • Infrastruktur som finns:
    VA: Borås Energi och Miljö
    El: Vattenfall
  • Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar: Gingri-Kil GA:1

Senast ändrad: 2020-02-14 13.28

Ändrad av:

Dela sidan: Björnbärsvägen 1, 3, 5

g q n C