Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Avlopp

Avlopp, eller avloppssystem, är ett system från hus och fastigheter för att avleda och ta hand om avloppsvatten. Avloppsvatten är i sin tur vatten från bad, disk, tvätt, så kallat "BDT-vatten" och eventuellt från en ansluten vattentoalett. Rening behöver genomföras av avloppsvatten innan det kommer ut i naturen, en rening som kan ske genom en enskild avloppsreningsanläggning eller ett kommunalt reningsverk.

Avloppsvatten innehåller ämnen, bland annat organiskt material, bakterier, fosfor och kväve, som i för hög halt kan skada omgivningen, därför är reningsprocesser nödvändigt. Rening av avloppsvatten har till syfte att minska smittspridning av bakterier, minska övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag.

I Borås är det Borås Energi och Miljölänk till annan webbplats som ansvarar för vatten och avlopp och det är Miljöförvaltningen som utövar tillsyn över enskilda (eget) avlopp och kommunalt dricksvatten.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-18 15.49

Ändrad av:

Dela sidan: Avlopp

g q n C

p

Kontakt