Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en egen avloppsanläggning. Då tar du hand om ditt avloppsvatten i en anordning på eller i anslutning till din fastighet. Med avloppsvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") med eller utan vattentoalett ansluten.

I anläggningen renas avloppsvattnet innan det når grundvattnet eller släpps vidare till dike eller vattendrag. Anordningen ska uppfylla vissa funktionskrav så att fosfor, kväve och organiskt material avskiljs i tillräckligt hög grad.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

För att anlägga ett avlopp behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. Det gäller även om du ska ändra ett befintligt avlopp.

På gång 2022

 • Under året kommer vi att inleda tillsyn på minireningsverk. Tillsyn av minireningsverk är eftersatt och behov finns av kartläggning, samt att genomföra tillsyn på de anläggningar som finns. Det finns ungefär 200 minireningsverk i Borås. Fastigheter inom primär och sekundär vattenskyddsområde, samt inom 50 m från vattendrag, kommer att prioriteras under 2022. Det betyder att ca 35 stycken minireningsverk kommer att få tillsyn under året.
 • Miljöförvaltningen genomför årligen tillsyn på avloppsanläggningar som är äldre än 20 år och har utsläpp till mark. Under år 2022 kommer ca 200 fastigheter att inventeras. Stora delar av följande områden att inventeras: Kråkered, Transås, Varvhult, Almenäs och Lyckebovägen. Rester från tidigare års inventeringar kommer även att inkluderas.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Eget avlopp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender