Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en egen avloppsanläggning. Då tar du hand om ditt avloppsvatten i en anordning på eller i anslutning till din fastighet. Med avloppsvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") med eller utan vattentoalett ansluten.

I anläggningen renas avloppsvattnet innan det når grundvattnet eller släpps vidare till dike eller vattendrag. Anordningen ska uppfylla vissa funktionskrav så att fosfor, kväve och organiskt material avskiljs i tillräckligt hög grad.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

För att anlägga ett avlopp behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. Det gäller även om du ska ändra ett befintligt avlopp.

Under rubriken Att anlägga avlopp hittar du mer information och de handlingar som krävs för att söka tillstånd.

Slamtömning

Har du till exempel en anläggning med slamavskiljare måste du vanligtvis tömma slamavskiljaren minst en gång per år. Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall, det betyder att endast kommunen eller en av kommunen anlitad entreprenör får utföra slamtömning hos dig. Beställning via e-formulär kan göras på Borås Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller från deras kundcenter på telefonnummer 020-97 13 00.

Är det ett boende där du har en godkänd anläggning men med låg belastning eller att anläggningen är överdimensionerad kan du under vissa förutsättningar ansöka om utökat tömningsintervall och då tömma slamavskiljaren en gång vartannat år. Du ansöker om utökat tömningsintervall genom att fylla i blanketten nedtill och därefter skickar du denna till Miljöförvaltningen (adressuppgifter står på blanketten).

l

Självservice

Ansökan om förlängt intervall för tömning av slamavskiljare

Ansökan om torrtoalett

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-10-12 13.52

Ändrad av:

Dela sidan: Eget avlopp

g q n C