Meny

Meny

Avgifter

Miljö-och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökningar och anmälan. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige och ses över årligen.

Storleken på avgiften beror på den tid handläggningen av ärendet tar.

Avgifter för år 2018

Typ av anläggning

Kronor

Anläggning med vattentoalett till sluten tank

3 348

Anläggning med vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten

6 696

Anläggning med krav på tillstånd inom vattenskyddsområde eller annat område där det krävs tillstånd

6 696

Anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning

4 464

Gemensam anläggning för 6 till 25 personekvivalenter

6 696

Gemensam anläggning för 26 till 200 personekvivalenter

11 160

Ändring av befintlig, godkänd anläggning

timtaxa

Torrtoalett

1 116

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter är en avgift som måste betalas om du till exempel inte har anmält eller sökt tillstånd för något och har en skyldighet att göra det. Även om du i efterhand anmäler eller söker tillstånd är du skyldig att betala avgiften. Om du ändå inte anmäler eller ansöker, inom rimlig tid, kan du få betala ytterligare en avgift. Då blir avgiften dubblerad. Avgiften betalas till staten.

  • När du inrättat en avloppsanordning utan tillstånd: 5 000 kronor,
  • när du anslutit en vattentoalett till en befintlig anläggning utan tillstånd: 3 000 kronor,
  • när du inrättat en anläggning som ska anmälas till Miljö- och konsument­nämnden (vanligen avlopp utan WC) utan att göra anmälan: 3 000 kronor

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-23 16.12

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter

g q n C

p

Kontakt