Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Beslut, överklagande och intyg kring eget avlopp

Du får ett beslut som kan innebära att du får tillstånd enligt ansökan, att du måste vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller att ansökan avslås.

Beslutet är ingen funktionsgaranti eller garanti att olägenheter inte kan uppstå när avloppet börjar användas. Ansvaret för anläggningens funktion ligger på dig som sökande och genom konsumentköplagen också till viss del på entreprenören, som har ett ansvar gentemot sökande.

Överklagande

Du och även dina grannar har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor. Det är viktigt för dig att avvakta överklagningstiden innan du påbörjar arbetet för att inte riskera att tillståndet dras tillbaka.

Intyg

Då anläggningen är färdig ska entreprenören eller du själv intyga att den har utförts enligt beslutet. Om det under arbetets gång upptäcks förhållanden som kan innebära behov av vissa smärre förändringar kan det rapporteras på intyget. Vid större förändringar bör Miljö­förvaltningen kontaktas.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-02 15.10

Ändrad av:

Dela sidan: Beslut, överklagande och intyg kring eget avlopp

g q n C